• "Mert Keskeny az az út amely az Életre visz és kevesen vannak akik azon járnak" Mt. 7:14

  • "A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre" 2Tim 3:16

  • "Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál." Jn 10:9.

  • "Mert Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" Jn. 3:16

REFORMÁCIÓ

Vallom, hogy a református egyház mai állapota elsősorban lelki, és nem szervezeti reformáció után kiált.
Vallom, hogy az igazi reformáció ma is a  megtérő szívekben kezdődik!

Vallom, hogy az igazi reformációt ma is csak a Szentlélek tudja elkezdeni!
Vallom, hogy az egyházat reformáló Szentlélek eszköze ma is a megfeszített és feltámadott Krisztust prédikáló igehirdetés és az imádkozó közösségek!

(Sípos Ete Álmos)

 

Kedves Honlaplátogató Testvérünk!

Vasárnaponként 11.00 órától, a járvány ideje alatt "ha az ÚR akarja, akkor élünk..." (Jak4,15)

"Felsőgöd-Alsógöd-Sződligeti Református Gyülekezet" YouTube-csatornán élőben közvetítjük Istentiszteleinket.

A közvetítés idejében az Istentisztelet az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

https://www.youtube.com/channel/UCmUSwFUpkrdlR2KSxFJomww/featured

Utólag pedig (a többi eddigi Istentiszteletünkkel együtt)  erre a linkre kattintva lesz megtekinthető:

https://www.youtube.com/channel/UCmUSwFUpkrdlR2KSxFJomww/videos

Javasoljuk vasárnap délelőttönként 10.30-től családi áhítat tartását, így készülve az Istentiszteletre.

Az ÚR mondja:„de megalázza magát népem, amelyet az ÉN nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az ÉN orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, ÉN is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” ‭‭(2Krónikák‬ ‭7:14‬)

----------------------------------------------------   oooo   --------------------------------------------------------------

„Lelkipásztori hírlevél” Göd-Sződliget, 2020.03.21. szombat

Kegyelem nektek és békesség ISTENTŐL, a mi ATYÁNKTÓL és a mi URUNK, JÉZUS KRISZTUSTÓL, AKI ÖNMAGÁT adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból ISTENNEK, a mi ATYÁNKNAK akarata szerint.

ÖVÉ a dicsőség örökkön-örökké. ÁMEN” Gal1,3-5.

Kedves Testvérek!

ÚRnapjára készülve azon igyekszünk honlapkezelő Testvérünkkel -imádkozzunk azért is, hogy ez sikerülhessen-, hogy holnap, vasárnap 11.00 órakor Gyülekezetünk YouTube-csatornáján „élőben” közvetíthessük a Felsőgödi Gyül. Teremből a „rendhagyó Istentiszteletet”, IGEmagyarázatot. (Ha netalán ez holnap technikai okok miatt még nem sikerülne, a felvételt mindenképpen a csatornán közzé tesszük utána, de azért írjuk le ez itt/most, hogy szombat délután lévén erre rákészülhessenek a Testvérek: a youtube.com -ot az interneten megnyitva, a youtube keresőjébe írjuk be a „Felsőgöd-Alsógöd-Sződligeti Református Gyülekezet” nevet, a csatornára iratkozzunk fel, s a „kis harang” szimbólumra kattintsunk oly módon, hogy „hangeffektust” jelezzen.)

Kísérjük figyelemmel Gyülekezetünk honlapját is: alsogod.hu

Javasoljuk, hogy lehetőség szerint hétköznaponként 18.00 órakor (vagy az esti órákban), amikor hétközi alkalmaink lenni szoktak, családi áhítatot, imaközösséget tartsunk, külön helyen bár, de egy időben borulva az ÚR elé. (Ehhez szeretnénk jövő héttől két-három naponta E-mail-ben hangformátumban napi IGÉkhez kapcsolódó rövidebb IGEMagyarázatot is küldeni.)

Akinek tudomása van a Gyülekezetben valamilyen formában segítségre szorulóról, ill. maga segítségre szorul, Gyülekezete gondnoka vagy a lelkészi hivatal felé, kérjük szeretettel, jelezze! Ugyanígy a segítségfelajánlási szándékot is jelezhetjük.

Bátorítunk Mindenkit, hogy naponta néhány lelki Testvérünket, biztatásra szoruló ismerősünket pár percre hívjuk  el telefonon (hívást indítóként és hívást fogadóként is nem visszaélve az idővel), ezzel is erősítve egymást a hitben, akár röviden IGÉT olvasva és közösen imádkozva ebben a „szokatlan” formában a szükséghelyzetben. Természetesen üzenetet is küldhetünk.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy -főként a digitális közösségi fórumokon- kerüljük a félreérthető, pánik- és feszültséget keltő, bölcstelen… megnyilvánulásokat, s ha pedig ilyet tapasztalunk, „ne harapjunk rá a kísértő horgára!”. „Légy örömmondó, békekövet…” 397. dicséret + Máté 5,9

Sokan lehetünk fáradtak, teher és feszültség alatt lévők, így figyeljük az ÚRon keresztül szeretettel és türelemmel egymásra. Külön könyörögjünk az egészségügyben dolgozókért, az un. „szükséges alapszolgáltatásokban” dolgozókért, minden fizikai és lelki „fronton” lévőért, a döntéshozókért. Nem kritikára és támadásokra, hanem legeslegelsősorban imádásgos háttérre és támaszra van szükségük. Lásd: „Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,…” (1 Tim 2:1-3)

Mivel előreláthatólag egy ideig közösségi alkalmaink nem lesznek, akit ISTEN LELKE indít és lehetősége van rá, adományait a Gyülekezete (Felsőgöd, Alsógöd vagy Sződliget) illetve az adomány jellege (perselypénz, egyházfenntarói járulék, ISTEN dicsőségére vagy céladomány…) megjelölésével Társegyházközségünk folyószószámlájára ( 6470 0069 – 1002 1598 – 0000 0000 - Göd-Sződligeti Ref. Egyházközség) átutalással is eljuttathatja.

Legyünk lelki értelemben térden, imádkozva még mélyebben az ATYA előtt JÉZUIS KRISZTUS nevében, hogy adjon ébredést, megtéréseket környezetünkben, a Kárpát-medencében és az egész világon, s kérdezzük folyamatosan, mi az Ő akarata ebben a helyzetben és ezzel a helyzettel velünk és rajtunk keresztül,

s nem utolsó sorban vegyük NAGYON KOMOLYAN az egészségügyi előírásokat, hogy fékezhető legyen a járvány terjedése. Ebben is sokkal nagyobb a felelősségünk, mint esetleg gondoljuk!!!

A mi URUNBK, JÉZUS KRISZTUS mondja: „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”” (Márk 1:15)

Áldáskívánással, szeretettel:

Sipos-V. Gergely sk. lp.

 

 

(Lelkipásztori hírlevél Göd-Sződliget, 2020.03.19.)

Kedves Testvérek!

 

Küldjük szeretettel az utóbbi másfél hónap Igehirdetéseit, családi áhítatok tartására, szeretteink, ismerőseink felé való továbbküldésre akár.
(Aki mindegyik alkalommal jelen volt, kérem, tekintse tárgytalannak ezt az internetes "link-sort".)
Pénteken, de legkésőbb szombaton szeretnénk hírt adni a vasárnapi Istentiszteletünk továbbításának módjáról, megtekintésének lehetőségéről is. (A korábbi híreket megerősítve, templomi Istentiszteletek sajnos nem lesznek/lehetnek, csak felvétel.)

Sok más IGE mellett ezt is elém hozta a napokban az ÚR:

"Fáradozzatok annak a városnak a jólétén,
ahová fogságba vittelek titeket,
és imádkozzatok érte az ÚRhoz,
mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is!" Jer 29,7

S nem gondoltam volna, hogy ilyen formában nyer értelmet a Prédikátor 3,5:

"...Megvan az ideje az ölelésnek,
és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak."

Legyünk térden az ÚR előtt, kérdezve ŐT imádságban, hogy vezessen bennünket IGÉJE és SZENTLELKE által abban,
hogy ebben a helyzetben mi az Ő terve és akarata velünk és rajtunk keresztül.

Az ÚR JÉZUS KRISZTUS áldását és vezetését kérve Mindnyájunkra,
szeretettel:
S. V. Gergely lelkipásztor

Ps.: kérjük az E-mailt ritkábban használó Testvéreinket is, hogy legalább naponta nyissák most meg "villám-postaládájukat", mert itt/tudunk leggyorsabban híradással lenni.

 


Márc. 15.:

https://youtu.be/i-3KipRbzCc

Márc. 8.:

https://youtu.be/2kWh6reRJKg

Márc. 1.:

https://youtu.be/eOw5KIbU1JU

Febr. 23.:

https://youtu.be/h7DrXVV81XE

Febr. 16.: (Házasság Hete)

https://youtu.be/zBHrNx3VYvg

Febr. 9.:

https://youtu.be/_WpuMfzOVUc

 

 

 

„A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt.
Az Úr közel!
Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben
mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;
és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad,
meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”
‭‭(Filippi‬ ‭4:5-7‬)

 

Szüneteltessenek minden egyházi alkalmat
2020. március 16., hétfő

 

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.

· Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok! (Péter első levele 4. fejezet 7. vers)

Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.huhonlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.

Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.

Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége

Budapest, 2020. március 16.

 

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működés érdekében.